Projekt Pestrá Evropa oboru HKSSlováci v Chorvatsku

Kateřina Šedivá

Na území Chorvatska žije mnoho národnostních menšin. Důležitou součást národnostní pestrosti Chorvatska představují i Slováci. Podle sčítání lidu v roce 2001 žije v Chorvatsku 4712 Slováků, což představuje 0,11 % obyvatelstva.

Slovenská komunita má v Chorvatsku postavení národnostní menšiny. Obce, ve kterých žijí Slováci v Chorvatsku, patři do čtyřech žup. Vukovarsko-srejmské (ve městech Ilok a Vukovar), v Osijecko-baranjské župě (v obcích Jelisavec, Josipovec, Osijek, Jurjevec, Markovec, Našice), v Požešsko-slavónské župě (Pakrac a Požega) a v Sisačsko-moslavacké župě (v obcích Lipovljany, Meďurič), ale i v dalších župách a městech, ve kterých však Slováci žijí v důsledku přirozené vnitrostátní migrace obyvatelstva (Záhřeb, Rijeka, Osijek).

Slováky vystihuje v převážné míře venkovský způsob života, dominuje zemědělská prvovýroba, výkon různých řemesel a služeb, přičemž je třeba zdůraznit i stoupající vzdělanostní úroveň a existenci inteligence, která se kromě výkonu náročných povolání ve stále větší míře angažuje i ve prospěch rozvíjení kulturního života slovenského národního společenství.

Pro zvětšení klikněte: 

 

 


 logo