Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)
Rusíni na Slovensku

Rusíni na Slovensku

Rusíni jsou poměrně rozsáhlá menšina, kterou můžeme najít dnes už po celém světě, ale mnoho lidí o jejich existenci vůbec neví. V různých oblastech se můžeme setkat s odlišnými pojmenováními této menšiny, například v části Ukrajiny si říkají Huculové a v Polsku Lemkové. Mezi sebou mluví vlastním jazykem, rusínštinou. Tento jazyk velmi připomíná ukrajinštinu, liší se od ní v gramatice.

Rusíni původně obývali území Podkarpatské Rusi. Vždy se snažili osamostatnit a mít vlastní stát, ale to se jim nikdy nepovedlo. V minulosti byli několikrát nuceni vzdát se své rusínské identity a přijmout jinou, jako například ukrajinskou či slovenskou. Podle jejich slov ale byli vždy Rusíni. V důsledku tohoto utlačování a popírání své indenty to vypadalo, že Rusíni pomalu vymizeli.

V současnosti se snaží o obnovu a rozšíření svého jazyka. Zapojují se především mladí lidé, kteří se aktivně snaží o rozšíření rusínské kultury. Na Prešovské univerzitě byl v roce 2008 otevřen Ústav rusínského jazyka a kultury, který pořádá Letní školu rusínské kultury a jazyka. Tato akce napomáhá široké veřejnosti a zájemcům o tento obor získat více informací o rusínské kultuře a dává možnost seznámit se a pokusit se naučit jejich jazyk.

V malé obci Čabiny na východě Slovenska funguje rusínská základní škola, kde se děti od 2. ročníku učí azbuku. Ve škole se děti mezi sebou baví slovensky i rusínsky, podle toho, jak se jim to hodí, či jak potřebují. Na úplném počátku měla škola 7 žáků. Nyní jich je 13. Podle slov místní paní učitelky, počet žáků stoupat nebude a škola zanikne. Je to prý z toho důvodu, že rodiče se bojí dávat děti do této školy z obavy, že by pak děti nezvládaly výuku na klasické slovenské škole.

Většina Rusínů se hlásí k řeckokatolické církvi (57 %) nebo pravoslavné (33 %). Kultura takto nábožensky založených národů je z velké části tímto náboženstvím ovlivněna, zejména v tradicích, literatuře, hudbě. Oblíbené jsou kulturní spolky, muzea, vzdělávací programy, rusínská divadla, amatérské folklorní sdružení, které rusínskou kulturu uchovávají a zároveň rozvíjí. Programy těchto spolků a institucí jsou vedena v rusínském jazyce. Asi nejznámější osobností s rusínskými kořeny byl Andy Warhol (Andrew Warhola), americký malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu. Narodil se v roce 1928 v USA rusínským rodičům ze Slovenska. Jeho rodiče pocházeli z vesnice Miková, která je na území dnešního Slovenska. Jeho tvorbě je věnováno muzeum ve městě Medzilaborce, které vzniklo 1. září 1991 jako první na světě a ješte stále je jediným v Evropě s druhou největší kolekcí Warholových děl.

Co se týče architektury, tak nejvýznamnější roli hrají u Rusínů dřevěné řeckokatolické chrámy a kostely. Ty, které se nachází ve východním Slovensku (obce Svidník, Bardějov, Snina…), jsou ze 17.–20. století. Tyto stavby patří k národním kulturním památkám. Jeden takový kostel se nachází také na území České republiky v obci Dobříkov. Na Slovensku se snaží o zachování a ochranu těchto staveb a právě proto vznikají skanzeny, kterých na Slovensku najdeme velký počet, příkladem mohou být již jmenované obce Svidník, Snina, ale také Bardějovské kúpele a město Humenné.

Romana Mondryk, Veronika Fučíková, Kristýna Došková, Marie Milenovská 
 
Rusín (malba) - Muzeum rusínské kultury v Prešově
Tkalcovský stroj na látku - Muzeum rusínské kultury v Prešově
Interiér rusínské domácnosti - Muzeum rusínské kultury v Prešově
Rusínský oděv - Muzeum rusínské kultury v Prešově
Tradiční velikonoční kraslice - Muzeum rusínské kultury v Prešově
Typy kostelů na Slovensku - fotografie z muzea rusínské kultury v Prešově
Pravoslavný kostel v Prešově
Pravoslavný kostel v Medzilaborcích
Marilyn Monroe - Muzeum Andyho Warhola v Medzilaborcích
Andy Warhol - Muzeum Andyho Warhola v Medzilaborcích
Interiér pravoslavného kostela - Svidník
Řeckokatolický kostel - Vihorlatské muzeum v Humenném (expozice lidové architektury)
Vihorlatské muzeum v Humenném (expozice lidové architektury)
Řeckokatolický kostel - Muzeum lidové architektury v Bardějovských kúpelích
Lidový interiér a oděv - Východoslovanské muzeum v Košicích
Národopisná expozice - Svidník
Interiér lidových domů - Národopisná expozice ve Svidníku
Rusínská škola - Národopisná expozice ve Svidníku
Interiér řeckokatolického kostela - Vihorlatské muzeum v Humenném
 

Pestrá Evropa 2014 - Rusíni na Slovensku
Romana Mondryk, Veronika Fučíková, Kristýna Došková, Marie Milenovská