Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Frísové v Nizozemí

Mata Hari, Jane Fondová nebo modelka Doutzen Kroes – tyto dámy spojuje nejen světová sláva, ale také společný původ, a to fríský. Kdo to Frísové jsou a kde je najdeme?

Menšina Frísů obývá území tří evropských států – Německa, Dánska a Nizozemí.

Nejpočetnější část jejích příslušníků, 640 tisíc osob z celkového počtu 1,5 milionu, obývá provincii Frísko na severu Nizozemí, která je také jedinou víceméně autonomní oblastí Frísů v Evropě. Nizozemští Frísové mají vlastní úřední orgány a fríština je zde uznaná jako úřední jazyk provincie. Právě jazyk hraje velmi důležitou roli v otázce fríské identity. Ačkoli patří fríština a nizozemština do germánské skupiny, stejné výrazy byste hledali marně. Fríština má totiž blíže ke staré angličtině než k němčině, ze které pochází i nizozemština.

Barbora Rabiňáková, Kateřina Rybenská 
 
2013-stránka010
2013-stránka011
2013-stránka012
2013-stránka013
2013-stránka014
2013-stránka015
 

Pestrá Evropa 2013