Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Up one level Češi v Lucembursku

Marie Břehovská, Diana Hvězdová, Roman Zoubek

V 19. století bylo Lucembursko součástí tzv. Německého spolku, který zanikl po prusko-rakouské válce. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí dostalo Lucembursko samostatnost.

Německá kultura velmi ovlivnila celé Lucembursko, které je jí přímo protkáno společně s kulturou francouzskou. Počínaje německým jazykem, který je jedním ze tří úředních jazyků v Lucembursku, přes některé pokrmy až po lucemburská média čistě v němčině. Přesto většina Němců v Lucembursku trvale nežije, ale pouze dojíždí za prací, protože životní náklady mají v Německu nižší. To je důvod, proč se i někteří obyvatelé Lucemburska stěhují do Německa blízko hranic s Lucemburskem.

Lucembursko je kulturně velice rozmanitá země a nachází se zde mimo jiné i česká menšina, o které se dříve Lucemburčané domnívali, že pochází z Čečenska. Na území Lucemburska se aktivně hovoří čtyřmi jazyky, kterými jsou lucemburština, němčina, francouzština a angličtina. V současné době má česká migrace nejčastěji ekonomické důvody. Lucembursko produkuje třetí nejvyšší HDP na světě (na osobu) a oproti České republice, kde je minimální mzda 14 600 Kč a průměrná mzda 33 697 korun českých, činí minimální mzda v Lucembursku 54 000 Kč a průměrná 128 000 Kč.

První větší migrační vlna Čechů do Lucemburska proběhla v roce 1968 po sovětské invazi do Československa. Další významnou migrační vlnou byl rok 1989, po rozpadu sovětského bloku. První rezidentní velvyslanec, Pavol Šepelák, se ujal funkce v roce 2002. Budova velvyslanectví je ve vlastnictví ČR. Jde o bývalou vilu tehdejšího premiéra Pierra Wernera, jehož rodina nemovitost nabídla ke koupi ČR jakožto novému členskému státu EU pro potřebu nového rezidentního zastupitelského úřadu.

Počet Čechů v Lucembursku se pohybuje kolem tisíce a je koncentrován především v hlavním městě a jeho okolí, kde je nejvíce pracovních příležitostí. Množství Čechů žijících v Lucembursku se stále zvyšuje. Oproti počátku devadesátých let je jejich počet zhruba desetinásobný. Migraci do Lucemburska velmi usnadnil vstup České republiky do EU.

V lucemburském školském systému je kladen velký důraz na jazykové dovednosti dětí. V mateřských školách se mluví lucembursky a mluvení jinými jazyky je potlačováno. Při přechodu na základní školy začíná výuka v němčině a následně ve francouzštině. Souběžně probíhá výuka anglického jazyka. Děti jiných národností mají časté problémy s absolvováním těchto vzdělávacích institucí, a proto někdy dojíždí za vzděláním do sousední Belgie nebo Německa. Zároveň v Lucembursku funguje Evropská škola pro děti úředníků EU, která má od roku 2004 českou sekci se systémem malotřídek včetně školky.

Nachází se zde česká komunita, která se snaží zachovat české tradice. Češi se mohou účastnit nejrůznějších setkání a kulturních akcí s českou tématikou. Konal se zde například koncert kapely Nezmar. Mimo koncertů se také pořádají nejrůznější stand – up vystoupení a různé formy divadelních představení. Zároveň byl založen dětský sbor m m, jehož členy jsou děti českých rodičů a zpívají české písně. Dokonce byl založen dětský sbor Meli Mělo pro děti českých rodičů, ve kterém zpívají české písně. Tyto události vyhledávají především lidé, kteří nejsou v Lucembursku příliš integrováni.


 
 
Lucembursko na mapě
Pohled na bankovní čtvrť v Lucemburku, hlavním městě Lucemburska
Muzeum moderní historie Lucemburska v Esch
Diana se zaměstnankyní muzea novodobé historie
Výtisk lucemburských novin s článkem o stávce v České republice
Respondentka Petra, která odešla do Lucemburska počátkem 90. let za manželem
Petra s rodinou
Respondentka Steffi při rozhovoru s Marií a Romanem
Petra s dcerou Sally (uprostřed) a její kamarádkou Sarou, která do Lucemburska přišla z Portugalska
Diana, Petra, Sally a Marie před kostelem v Esch
 

Pestrá Evropa 2019

Hospodářská a kulturní studia www.hks.re