Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Ladinové v Itálii

Ladinové v Itálii

Hana Housková, Ingeborg Mézlová, Markéta Sovová

Italští Ladínové mají nejvyšší míru autonomie v provincii Bolzano. Část z nich ovšem žije i mimo tuto autonomní oblast, a to v provincii Trento (Trident), v údolí Val di Fassa.

Val di Fassa je na první pohled velmi odlišná od Val Gardeny. Města již nevypadají tak bohatě, vyumělkovaně, hotelů a penzionů se zde nachází výrazně méně, a navíc nejsou vždy v úplně perfektním stavu. Nejen na okolní krajině je již více patrné, že jste v Itálii.

Oproti provincii Bolzano se zde například dodržuje odpolední siesta, což znamená, že všechny obchody po poledni na dvě hodiny zavřou a všichni jdou domů na oběd, odpočinout si. Dalším znakem je, že oproti kopcovitému terénu ve Val Gardeně a Val Badie, které spíš připomínají Rakousko, je Val di Fassa více otevřená a rozlehlá. Dále je možné si povšimnout, že se zde užívá hlavně italština a v občanských průkazech mají místní pouze italskou národnost a nemohou tam mít nic jiného, zatímco v Jižním Tyrolsku je možné mít zapsanou německou, italskou nebo ladínskou národnost.

Většina Ladínů pak samozřejmě vedle italštiny a ladínštiny mluví také německy, převážně kvůli turismu. Ladínština se zde trochu liší od jazyka ve Val Gardeně a Badiji – jiná údolí, jiná „nářečí“. Ladínové z různých údolí si mezi sebou zcela nerozumí.

Ladínština se zde na školách také vyučuje, ale jen na základních školách. Pak si mohou studenti vybrat, jestli chtějí navštěvovat školu s částečnou výukou ladínštiny či s žádnou. Ne na všech školách se ladínština vyučuje jako rovnocenný předmět.

Mnoho mladých Ladínů chodí studovat na univerzity do velkých měst a následně se zpět nevracejí, stěhují se za prací do různých částí Itálie a Rakouska. Mezi slavné osobnosti, které pocházejí z údolí Val di Fassa, jsou hlavně lyžaři – Stefano Gross, Chiara Costazza nebo Christian Deville.

Další odlišností od údolí v Jižním Tyrolsku jsou národní kroje. Na první pohled jsou více zdobené a vyšívané. Je zde pravidlem, že starší lidé nosí zdobenější oděv a mladí zase prostší. Tyto kroje se dědí po prarodičích, a pokud kroj nesedí, jsou ve Val di Fasse dvě švadleny, které šijí nové na míru, ale to je spíše záležitostí bohatších Ladínů. Ruční šití je pro „obyčejné lidi“ příliš nákladné, a tak si kroje kupují ve Val Gardeně. Tyto kroje dále pak nosí na jednu stranu jako turistické lákadlo a na druhou jako tradiční „party dress“ na různé místní svátky, které se většinou konají jednou či dvakrát do měsíce. 
 
Jazyková situace v tridentské oblasti
Výzkumnice
Údolí Val di Fassa.
Hřbitov v Pozza di Fassa.
Základní škola v Santa Cristine.
Ladínské muzeum v Pozza di Fassa.
Ladínský kroj z Val Gardeny.
Ladínští lyžaři – Chiara Costazza
 

Pestrá Evropa 2016