Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa) Rusíni na Ukrajině

Rusíni na Ukrajině

Podobná situace jako na Slovensku se statistickými počty Rusínů, je i na Ukrajině.
Podíváme-li se na ukrajinské vesnice, kde podle statistik žijí pouze Rusíni, tak tam tyto údaje už také neplatí. Ve vesnicích, kde bylo uváděno 90 % rusínského obyvatelstva, žije stěží 5 % Rusínů. Avšak můžeme se jen ptát, zda opravdu všichni Rusíni migrovali do větších měst či jiných států nebo jsou dnes lidé vystrašeni a bojí se přihlásit ke své etnické příslušnosti.

Rusíni jsou příslušníci především dvou církví – řeckokatolické a pravoslavné. Na bohoslužby chodí Rusíni z větší části pravidelně. Navštěvují je především starší lidé, ale to je opět dáno tím, že na vesnicích žije jen starší obyvatelstvo.

Pokud se Rusína zeptáme na otázku, co ho vyčleňuje od majority, většinou odpověď zní, že vůbec nic. Jde tedy především o určité vnitřní uvědomění a přesvědčení. Může jít také o různé vnímání víry nebo o odlišné tradice. Za hlavní rozdíl pak můžeme označit jazyk Rusínů, tedy rusínštinu. Rusínské rodiny na Slovensku ovládají jak rusínštinu, tak i slovenštinu. Doma mezi sebou hovoří ve většině případů rusínsky, jinak ke komunikaci používají slovenštinu. Rusíni o sobě říkají, že nemají problém domluvit se s kýmkoliv – ať je to Čech, Rus, Ukrajinec, jelikož rusínština je v několika ohledech podobná ukrajinštině, avšak ne vždy je jim dobře rozumět.
Kristýna Došková, Veronika Fučíková, Marie Milenovská, Romana Mondryk 
 
image033
Tradiční hliněná chaloupka - Skanzen v Užgorodě
image027
Vyšívané práce - Skanzen v Užgorodě
Dřevěná cerkva - Skanzen v Užgorodě
Interiér cerkvy - Skanzen v Užgorodě
Interiér školy - Skanzen v Užgorodě
image041
image039
Ukrajinský pravoslavný kostel
image037
image031
image029
image035
 

Pestrá Evropa 2015