Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa) Albánci v Černé Hoře

Albánci v Černé Hoře

Černá Hora je malý balkánský stát ležící u Jadranského moře. Jeho rozloha je necelých 14 tisíc km2 a počet obyvatel čítá více než 600 tisíc. I přes tato relativně malá čísla je Černá Hora jednoznačně multikulturním státem. Nejpočetnější minority tvoří obyvatelé původem ze sousedních států jako: Srbové (28,7%), Bosňáci (8,6%), Albánci (4,9%), Muslimové (3,3%).

Albánská menšina žije převážně na jihu Černé Hory a podél jejích hranic s Albánií. Celková populace této minority je necelých 30 500 obyvatel. Místo i množství výskytu Albánců na území Černé Hory je možné zdůvodnit poválečným uspořádáním po balkánských válkách. Část albánského území v oblasti Skadaru a severně od Skadarského jezera připadla Černé Hoře; někteří Albánci, kteří tam žili, se přestěhovali do Albánie, nicméně většina tam zůstala. Například ve městě Ulcinj, které leží pod Skadarským jezerem, zcela na jihu Černé Hory, se obyvatelstvo skládá z 90% Albánců a pouze z 10% Černohorců.

Albánci v těchto místech vyznávají především islám, ale je zde možné najít i pravoslavné a katolíky. Přes značné rozdíly (ať už jde o náboženství nebo o národnost) nejsou v této oblasti patrné známky žádného napětí.

Černohorština je zde sice úřední jazyk, ale albánská minorita má kvůli své převaze velký vliv, a proto se na základních školách mohou děti učit jako druhý jazyk albánštinu. Všechny nápisy v této lokalitě jsou psané dvojjazyčně – černohorsky i albánsky, což signalizuje určitou rovnost mezi tímto etnikem a černohorskou majoritou. Na dotaz jestli Albáncům vyhovuje žít za hranicemi své země a jestli se už necítí býti spíše Černohorci, odpovídali: „My jsme primárně Albánci. Narodili jsme se tu, žili tu naši otcové a dědové a máme zde své historické kořeny. To, že se posunuli po válkách hranice, aby se uspíšil mír, je sice pravda, ale to je jenom politická záležitost. Sice nejsme v naší zemi, ale tady jsme doma.“

Pavla Blaszczyková, Ondřej Fišer, Tereza Wagnerová, Dana Benediktová, Miloš Jodas 
 
3. I takovéto poklady můžeme najít vysoko v horách v NP Lovcen
5. Stáří olivových hájů nad městem Budva se odhaduje na 2 tisíce let
2. Blue cave (modrá jeskyně) získala své jméno podle zářivě modré barvy, která vzniká lomem pronikajících slunečních paprsků
1. Pevnost Mamula nedaleko Herceg-Novi, kterou využíval Mussolini jako vězení pro politické vězně
Interiér jedné z mešit
Pravoslavný kostel sv. Nikoly
Ulcinjští pravoslavní duchovní
Pravoslavný kněz s Pavlou a Terkou
Interiér pravoslavného kostela
Skadarské jezero (2)
Pohled od Skadarského jezera na Albánii
Knihovna v Ulcinji a její ředitelka Ardita Rama
Text psaný černohorsky i albánsky
Chudé děti
Tržiště
Staré město
Mešita
Rybářské chatky
Ve chvíli, kdy byla červená, tak děti, které byly u silnice začaly žebrat peníze a jídlo
Prodávání na ulici (kapotě auta)
zoufalství ze zavřeného info stánku pro turisty
Toulavá zvířata a nepořádek
Matka Tereza
Výhled ze starého města
 
Next page
Pestrá Evropa 2015