Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa) Rusíni na Slovensku

Rusíni na Slovensku

Nejvíce Rusínů žije na Slovensku v Prešovském kraji. Město Prešov se pokládá za centrum rusínské menšiny, protože se zde nachází mnoho institucí podporující tuto menšinu. Funguje zde Muzeum rusínské kultury, které plní nejen funkci dokumentační, ale také funkci vědecko-výzkumnou. Od roku 2008 byl na Prešovské univerzitě zřízen Ústav rusínského jazyka a kultury. Další významnou institucí je divadlo A. Duchnoviča, kde se od 80. let 20. století hrají hry pouze v rusínštině.
Rusíni na Slovensku se snaží udržet svou identitu, a tak se velmi často sdružují ve folklórních souborech. Jako příklad lze uvést folklórní soubor Barvinok z obce Kamienka, který funguje od roku 1952 a dnes má 54 členů. Vystupují nejen na Slovensku např. na Rusínském festivalu ve Svidníku, ale i v zahraničí.

Podle slovenských statistik stále existují vesnice, které jsou pouze rusínské nebo tam žije nadpoloviční většina Rusínů. Tyto vesnice se rozkládají při hranicích s Ukrajinou a Polskem, avšak v současnosti už část těchto statistik není pravdivá. Ve vesnicích na Slovensku žije především starší obyvatelstvo, jelikož mladí lidé odcházejí do větších měst, jako je například Bratislava, ale také velmi často opouští Slovensko a odchází žít a pracovat do zahraničí. Tento trend způsobuje hlavně nedostatečná nabídka práce a s tím spojená vysoká nezaměstnanost v této oblasti. Dochází tedy k tomu, že vesnice jsou velice řídce osídleny a rusínských obyvatel v nich ubývá.

Dřevěných kostelíků (cerkve), které patří do kulturního dědictví UNESCO, je na Slovensku přes 40. Část jich je ve skanzenech, kde prošly rekonstrukcí a jsou stále využívány k bohoslužbám. Některé stále fungují ve vesnicích na pravidelné bohoslužby, jako například v obci Jedlinka, kde se bohoslužby konají každou neděli a ve svátky. Dříve se na bohoslužby chodilo v krojích, nyní je to na ústupu – velmi zřídka je možné zahlédnout v kroji třeba starší babičku.

Kristýna Došková, Veronika Fučíková, Marie Milenovská, Romana Mondryk 
 
image001
image003
image005
image009
image007
image019
image021
image023
image025
image013
image011
image015
image017
 

Pestrá Evropa 2015