Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Tataři v Rumunsku

Tataři v Rumunsku

Albina Iskandarova

Rumunští Tataři žijí především v oblasti Severní Dobrudže na jihovýchodě země. Jedná se o turkický národ, hovořící většinou tatarštinou. Tatarská skupina v Rumunsku tvoří 0,2 % obyvatelstva, což je okolo 24 000 lidí. Dnes rumunští Tataři žijí hlavně ve městě Constanța, ale zároveň někteří obývají i několik vesnic v okolí – Valu lui Traian, Tataru, Dulcesti a další.

Početně dominantní obyvatelstvo země v současné době tvoří ortodoxní Rumuni, kteří žijí v dobrých vztazích s ostatními téměř 15 různými etnickými skupinami – nejvýznamnějšími z nich jsou kromě Tatarů také Bulhaři, Maďaři, Romové a Turci.

Tataři nemají vlastní nezávislý stát, ale největší počet Tatarů je stále usídlen na území Ruska, a to především v republice Tatarstán, kde dokonce do určité míry mají svou autonomii. Počet „kazaňských Tatarů“ je podle posledního sčítání obyvatel z roku 2010 lehce přes 2 000 000. Významné množství Tatarů v dnešní době žije také v Baškortostánu, na Krymu, na Sibiři, v Uzbekistánu a Kazachstánu.

Rysy identity původních národních hrdinů jsou základními atributy pro definování dnešní turecké a tatarské komunity. Většina Tatarů uvádí historickou příslušnost k předkům, kteří náleželi k tatarským chanátům a výslovně se zmiňují o odvaze, poctivosti a odhodlání Čingischána. Podobně členové turecké komunity z Dobrudže vyzdvihují typické atributy Osmanů jako jsou dobývání, dominance, bojovnost a upřímnost.

Vzhledem k těmto podobnostem si jsou obě komunity v tomto regionu kulturně a historicky velice blízké. Také proto se tatarská a turecká menšina v Rumunsku sdružily pod jedinou organizaci „Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania“ (UDTTMR), jenž byla založena zástupci obou menšin v roce 1989. Teď jsou jedinou organizací tohoto typu uznanou státem.

Moje respondentka Nida Ablez (redaktorka, moderátorka v TV, administrativní pracovnice organizace UDTTMR) mě seznámila s hlavními činnostmi této organizace, mezi něž patří například pořádání hudebních a tanečních festivalů jako „Alfabetul Conviețuiri“ (Život v abecedě), „Portului“ (Přístav), „Rădăcini Comune“ (Společné kořeny).

Dokonce zde existuje také Ženská organizace UDTTMR, v rámci které probíhají festivaly typické tatarské a turecké kuchyně, například festivaly „Tepreş“ a „Qatlama“. Během těchto událostí se připravuje tradiční jídlo, dále pak probíhá společenská zábava jako lukostřelba a zápasy. Příkladem události specifické pro tatarské etnikum je slavnostní zápasení „Kureş“, neboli národní boj, který je jedním ze starých tradičních sportů.

Zvláštní pozornost si také zaslouží Jade Oriental Cafe, což je typická tatarská restaurace ve městě Constanța. Mezi tradiční jídla Tatarů v Rumunsku patří Tatar Asi, Pide, Imam Baildi, Dortquesken. Většinou jsou to jídla z těsta plněného hovězím masem.

Mediální stránka podpory a propagace výše zmíněných menšin je také velmi rozšířená. Vydávají vlastní časopis „Qaradeniz“ v tatarském, tureckém, rumunském a anglickém jazyce. Na televizním kanálu „Litoral TV“ mají Tataři svůj vlastní program, který se jmenuje „Tatarii din Romania“. Věnuje se hlavně aktuálním novinkám a nadcházejícím událostem místního tatarského obyvatelstva. Velmi populární mezi tureckou a tatarskou komunitou je také regionální „Radio T“. Od nedávna na YouTube dokonce existuje i tatarský kanál „UDTTMR Uniunea Tătară“.

Nejdůležitějším pojícím prvkem je pro Tatary jazyk. Oblast Dobrudža je v současné době obývána dvěma podskupinami Tatarů, které se odlišují zejména v závislosti na používaném dialektu. Většina z nich mluví dialektem krymské tatarštiny a druhá skupina Tatarů mluví dialektem nogajštiny. Starší generace mluví tatarsky více než ta mladší, v rumunských školách se tatarština neučí. Ale pro každého zájemce probíhá výuka tatarštiny přímo v organizaci UDTTMR.

Většina Tatarů jsou muslimové. Dodržování muslimských předpisů v dnešní době však není tak striktní, a to nejen v Rumunsku, ale i v jiných oblastech. Často jsou tady uzavírána manželství mezi muslimkou a pravoslavným a naopak, ale nikomu to nepřijde zvláštní. Respondentka Nida je muslimkou, ale přiznává, že občas navštíví ortodoxní kostel a její pravoslavní kamarádi také slaví Svátek oběti, což je jedním z největších muslimských svátků.

V Constanțe je 6 mešit. Oslavy muslimských svátků jsou orientovány hlavně na podporu soudržnosti muslimské komunity a k ověření pozitivních vztahů s ostatními etnickými komunitami. Nejdůležitější svátky muslimů jsou Svátek přerušení půstu a Svátek oběti. Během prvního svátku muslimové pomáhají potřebným a darují jim například jídlo nebo peníze. V průběhu druhého svátku pak lidé obětují ovce nebo kozy, o které se také dělí s potřebnými. Při slavnostních večerech se mladí setkávají a oslavují společně s tematickou hudbou a tancem. Účast na těchto setkáních udržuje přátelství, známosti a podporuje vztahy mezi mladými muslimy. Dlužno říci, že na oslavy jsou také zváni i ostatní přátelé nevyznávající islám.

Tataři mají velmi vysoké etnické povědomí a snaží se dělat vše proto, aby jejich kultura neupadla v zapomnění. V Bukurešti se nachází muzeum, které se jmenuje „Dům Tatarů“. Tam je ukázán historický život tatarských lidí, jsou zde k vidění například národní kroje, nábytek či nádobí. 
 
Mapa rozmístění Tatarů v Rumunsku
1. Respondentka Nida Ablez v tatarském muzeu
2. Organizace „Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania“ (UDTTMR)
3. Televizní studio organizace UDTTMR
4. Ali Sevigean – dcera majitelky a obsluha tatarské restaurace „Jade Oriental Café”
5. Tradiční tatarská jídla Dortquesken a Tatar Asi
6. Mešita „Moscheea Carol I” v Constance
7. Muslimský půlměsíc na vrcholu minaretu
8. Mešita „Geamia Hunkar” v Constance
9. S respondentem studentem Kadirem vedle mešity
10. Interiér mešity
11. Korán-posvátná kniha muslimů
12. Hudební festival „Portului“ (Přístav) v roce 2018
13. Velká tatarská slavnost-zápasy „Kureş“
14. Učebnice tatarštiny pro základní školy
15. Historický tatarský nábytek
16. Tatarské vzory
17. Vyobrazení Čingischána v centru organizace UDTTMR
 
Pestrá Evropa 2018