Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Lotrinsko

Po staletí byla evropská politika ovládána francouzsko-německými spory. Pohraniční oblast, které se tyto válečné konflikty dotýkaly nejvíce, se nazývá Lotrinsko. Území, jehož obyvatelé museli čtyřikrát během jednoho století změnit svou státní příslušnost a které se již od středověku stalo obětním beránkem mnoha válečných konfliktů.

Lotrinsko je pozoruhodný kraj, který se nachází na severovýchodě Francie, na rozhraní s Německem. Jako jediné z 27 francouzských regionů hraničí Lotrinsko se třemi státy: Belgií, Lucemburskem a Německem. Žije zde zhruba 2,36 milionů obyvatel.

Ze všech politicko-geografických problémů, jež vznikly v průběhu válek, se zapsalo právě Lotrinsko jako oblast, která byla válečnými událostmi nejvíce poznamenána a s následky se jen těžko vyrovnávala.

Lenka Šedinová 
 
2013-stránka058
2013-stránka059
2013-stránka060
2013-stránka061
 

Pestrá Evropa 2013