Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Slováci na Ukrajině

Slovenská menšina na Ukrajině je nejpočetnější v části, která se nazývá Zakarpatská oblast. Již v 17. století Slováci putovali za pracovními příležitostmi právě do oblasti dnešní Zakarpatské Ukrajiny. V roce 1919 byla Zakarpatská oblast neboli tehdejší Podkarpatská Rus připojena k Československu.

Z tohoto důvodu a také díky blízkosti slovenské hranice je přítomnost slovenské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti možné vysvětlit. Mimo Zakarpatskou oblast je téměř nemožné slovenskou národnostní menšinu nalézt. Z tehdejšího Československa byly poslány tisíce lidí do Podkarpatské Rusi, aby se postarali během zhruba dvaceti let o rozkvět této části Československa – došlo ke stavbě silnic, železnic, škol a nemocnic.

Hlavním místem, kde se nachází centrum slovenské menšiny žijící na Ukrajině dnes, je Užhorod (ležící na slovensko-ukrajinské hranici), který je současně největším městem Zakarpatské oblasti. Nachází se zde Užhorodský spolek Slováků vedený panem Ivanem Latkem nebo Centrum slovenské kultury pod vedením pana Jozefa Hajniše, který je předsedou Matice slovenské na Zakarpatsku. Slovenská menšina žije i v okolních vesnicích jako je Turja Remety (kde se letos odehrával Festival slovenského folklóru) nebo Velkyj Bereznyj.

Pavla Milová a Nikola Zittová 
 
2013-stránka076
2013-stránka077
2013-stránka078
2013-stránka079
2013-stránka080
2013-stránka081
2013-stránka082
2013-stránka083
 

Pestrá Evropa 2013