Projekt Pestrá Evropa oboru HKSLotrinsko 2012

Lenka Šedinová

Lotrinsko (francouzsky Lorraine, německy Lothringen) je region rozprostírající se na severovýchodě Francie. Historie tohoto regionu se začala utvářet kolem roku 843, kdy došlo k rozdělení francké říše Verdunskou smlouvou. V průběhu dějin patřilo toto území střídavě Francii a Německu. Po skončení 2. světové války bylo Lotrinsko připojeno k Francii a tak je tomu dodnes.

Kdysi zde bývala dominantním jazykem němčina, a to i v době, kdy Lotrinsko již politicky příslušelo Francii. Dnes je situace na území Francie zcela opačná, Francouzi jsou hrdým národem a jen neradi jsou srovnáváni či jen spojováni s Německem a německou kulturou. Ale v Lotrinsku tomu tak není - místní obyvatelé jsou podle jejich vlastních slov Lotrinčané, tedy ani Francouzi ani Němci. Nemůžeme s určitostí říci, že se na tomto území jedná o německou minoritu, spíše se jedná o velmi specifické území se specifickým obyvatelstvem.

Je všeobecně známo, že se Francouzi neradi učí cizí jazyky, u mladší generace se ale tato situace rozhodně vyvíjí dobrým směrem, bez potíží se lze seznámit s anglicky mluvícími jedinci a překvapivě se mnoho mladých Francouzů učí také německy. Není zde pochyb o tom, že i dnes v Lotrinsku nějaké citové pouto k německé kultuře je.

Snaha o udržení dvojjazyčnosti v této oblasti je zajištěna poměrně kvalitně, i když pouze v malém rozsahu. Je třeba říci, že vymizení němčiny a německé kultury v Lotrinsku je jen výsledek procesu života několika generací a tento proces je do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný.

1
2
2bmp
3
4bmp
5
6
7
8
9
10
11
12bmp
13bmp

 

 

 


 logo