Projekt Pestrá Evropa oboru HKSGagauzové v Moldávii

Milan Mayer

Gagauzové žijí v jižní části Moldávie v tzv. Budžacké stepi. Jejich původ není zcela jasný, jsou spojováni s kmeny Oghuzů (Kumánů, Polovců) či kmeny Karakalpaků. Ve světě jsou unikátní svou autonomií, kterou získaly v 90. letech na Moldávii – do autonomní republiky bylo na základě výsledků referenda začleněno 5 měst a 25 vesnic, ale republiku tvoří čtyři nespojité části. Správním a největším městem je Komrat. Zde se nachází sídlo vlády autonomie a jediná gagauzská univerzita na světě.

Počty Gagauzů se pohybují okolo 200 000 obyvatel, další členů této menšiny dále najdeme na Ukrajině a v Rusku. Oficiálním jazykem Gagauzů je gagauzština, která patří do rodiny turkických jazyků, dále se používá ruština či moldavština. Z turkických národů jsou jedině Gagauzové křesťané – nejčastěji pravoslavní, objevují se zde také protestanti a baptisté.

Gagauzové jsou pro svou etnickou příbuznost s Turky finančně podporování tureckou vládou. Turecké finance pomohly renovovat budovu univerzity, vytvořit první turecký televizní a rozhlasový kanál a postavit dům pro seniory.

Pro zvětšení klikněte: 

 

 


 logo