Keltové v Cornwallu

Naše nejranější představy o Keltech pocházejí z antických pramenů. Přesto jsou Keltové doposud obklopeni tajemstvím. Nejednalo se však o jeden národ, ale o více nesourodých kmenů. Dodnes můžeme nalézt jejich potomky především ve Skotsku, Irsku, Walesu, Bretani a na ostrově Man. My jsme se za studiem jejich součastné situace vypravili do nejzápadnějšího cípu Anglie – do hrabství Cornwall, kde se keltské kořeny mísí s Cornwallskou hrdostí.

V tomto tradičním hrabství se lidé pyšně hlásí ke svému Cornwallství, ale jen malá část z nich se cítí být zároveň i Keltem. Někteří se považují za Kelta díky své DNA, jiní pokračují v rodinné tradici a další tvrdí, že hlavní je se jím cítit. Jejich počet tedy nelze přesně určit.

Důležitým aspektem je téměř vymřelý keltský jazyk, který ovšem poslední dobou začíná ožívat. Tento jazyk se nazývá kornština a můžeme ho dodnes nalézt v názvech ulic, měst, vesnic nebo i v příjmeních. Poslední dobou se začínají objevovat učebnice, knihy, webové stránky i organizace na podporu tohoto jazyka. Z více než půl miliónu obyvatel Cornwallu mluví plynně kornštinou kolem 300 lidí, ale mnoho dalších umí alespoň několik slovíček. Další souvislosti s Kelty můžeme například nalézt na festivalech, v hudbě, tanci, organizacích, bižuterii či památkách.

Místní lidé se vracejí ke svým keltským kořenům a obnovují místní folklór a jazyk hlavně z potřeby se odlišit od zbytku země. Do budoucna věří, že Cornwall přestane být jen kouskem Anglie a více lidí ocení krásu tohoto pozoruhodného kraje.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
 

v7
v8
v9kopie
v10
v11
 


Pestrá Evropa 2012

Keltové v Cornwallu

Kateřina Hassmanová, Filip Ivanov, Lucie Javůrková

Hospodářská a kulturní studia www.hks.re

Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan