Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Gagauzové v Moldávii

Gagauzové žijí v jižní části Moldávie v tzv. Budžacké stepi. Jejich původ není zcela jasný, jsou spojováni s kmeny Oghuzů (Kumánů, Polovců) či kmeny Karakalpaků. Ve světě jsou unikátní svou autonomií, kterou získaly v 90. letech na Moldávii – do autonomní republiky bylo na základě výsledků referenda začleněno 5 měst a 25 vesnic, ale republiku tvoří čtyři nespojité části. Správním a největším městem je Komrat. Zde se nachází sídlo vlády autonomie a jediná gagauzská univerzita na světě.

Počty Gagauzů se pohybují okolo 200 000 obyvatel, další členy této menšiny dále najdeme v Ukrajině, Rusku, Bulharsku, Řecku a Turecku. Oficiálním jazykem Gagauzů je gagauzština, která patří do rodiny turkických jazyků, dále se používá ruština či moldavština. Z turkických národů jsou jedině Gagauzové křesťané – nejčastěji pravoslavní, objevují se zde také protestanti a baptisté.

Milan Mayer 
 
2013-stránka024
2013-stránka025
2013-stránka026
2013-stránka027
 

Pestrá Evropa 2013