Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Češi na Ukrajině

Mikolajevka


1997


Mikolajevka je vesnice v dřívější Podolské gubernii, dnešní Vinnické oblasti, kde žila dříve spousta Čechů, ale dnes se na Čechy musíte ptát jedině ukrajinsky nebo rusky. Všechny návštěvy posílají místní k Lankamerům. Pan Lankamer i jeho manželka umí česky výborně – doma jinak nemluví. Jejich syn žije ve městě a tam se čeština samozřejmě zas tak moc neužije. Přesto ještě oba vnuci česky umí, také proto, že na prázdniny vždy jedou k dědečkovi a babičce. Některá slova jsou ale u místních Čechů trochu jiná: třeba duchová muzika není duchovní hudba, ale normální dechovka.
Do Mikolajevky přišli Češi před 130 lety a dodnes zde ještě „U Šimků“ stojí chalupa, která tento příchod pamatuje. V místním muzeu nejsou jen památky na budování kolchozu, ale i několik původních věcí, které si osídlenci z Čech přivezli – nádobí, oblečení, nářadí. Češi v Mikolajevce pochází z okolí Jablonce. Před nimi žili v Mikolajevce a vedlejší vesnici (Holendrech) Němci. Jak to bylo s těmito Holendry, už asi zůstane záhadou. Možná měli nějakou souvislost s Holanďany a možná také s „Holendry“, kteří dodnes žijí v několika vesnicích na ruské Sibiři. Český spolek v Mikolajevce se také jmenuje „Holenderští Češi“ a v Holendrech dodnes žije německá menšina.

Jisté je to, že tito obyvatelé měli v carské říši určité výsady. Jejich poddanství nezahrnovalo vojenskou povinnost, a když o toto privilegium měli přijít, raději svá hospodářství opustili a vydali se na cestu do Německa. Cestou procházeli právě Jabloneckem a místní lidé od nich jejich zařízené statky v Holendrech za levný peníz hned koupili.
Němci byli výborní hospodáři, kterým mohli Ukrajinci jen závidět. Ani Češi na tom nebyli s hospodářskými dovednostmi špatně. Půdy na Ukrajině mají často i několik metrů ornice a to byl oproti kamenitým políčkům, na která byli zvyklí v Čechách, pořádný rozdíl. Ukrajinskou černozem obdivoval později i Hitler, který nechal během války vozit celé vlaky naložené hlínou do Německa. To, jaká se kde vytvořila půda, je ale až příliš závislé na podnebí, a proto převezení půdy nemělo vůbec žádný úspěch.
I černozemě se vyplácí hnojit, a že hnůj se může velice hodit, nově příchozí Češi dobře věděli. Jejich ukrajinští sousedé prý byli radostí bez sebe, že se najdou takoví blázni, kteří jsou ochotni za hnůj dokonce i platit! Posměšky vydrželi jenom do první sklizně, pak se starousedlíci nestačili divit, jakou že velkou „odrůdu“ brambor ti Češi mají.
Mikolajevka získala své jméno až koncem 19. století (1895) na počest cara Mikuláše a v té době zde žilo kolem 800 Čechů. Kostel tady nikdy neměli, na bohoslužby vždy chodili do vedlejší obce. Podobně jako i v jiných českých vesnicích na Ukrajině je hřbitov uprostřed obce. Bylo sice vydáno nařízení, že hřbitovy musí být za vesnicí, ale Češi si vymohli své. Jak říká pan Lankamer – copak jsou mrtví lidé jako pošlý dobytek, aby se vozili za vesnici? Jen ať jsou pěkně s námi, my se mrtvých nebojíme.
Podle náhrobků je možné dobře poznat, jak na tom byli místní s češtinou – na nejstarších jsou české nápisy bez chyb, později se už občas stává, že nějaký háček nebo čárka nejsou úplně na správném místě a na většině nových hrobů jsou už nápisy jen v azbuce.

Pan Lankamer chodil v Mikolajevce ještě do české školy, která vznikla až v dobách Sovětského svazu. Dlouhé trvání ale české školství nemělo – přišla třicátá léta, která byla pro celý Sovětský svaz něco podobného, jako u nás léta padesátá a čeští učitelé skončili většinou hodně špatně. Pak přišla válka, kterou připomíná v Mikolajevce pomník padlým rodákům. Pan Lankamer vyprává o svém tatínkovi a říká, že propadl. V tu chvíli mi to připadá úsměvné, ale význam správně chápu teprve při čtení sloupců stejných jmen a aspoň trochu si uvědomuji, jak hlubokou stopu válka zanechala, a to nejen v Mikolajevce – Kovář, Kovář, Lankamer, Lankamer, Vacek, Vacek, Vacek, Vacek, Vacek, Vacek …
Příjmení si Češi zachovali, u jmen se museli přizpůsobit. Všichni používají i jméno po otci (otčestvo), se kterým ovšem na začátku byly problémy umocněné u Čechů ještě používáním dvojích jmen – křestních a biřmovacích. Kvůli tomu občas nevyplatila banka natřádané peníze – pokud vedla účet podle starých dokladů a střadatel se později mohl prokázat jen doklady s upravenými jmény. O peníze jsme přicházeli ale častěji, říká pan Lankamer. Podruhé to bylo za války a naposled v devadesátých letech. Přes noc nám zůstalo z celých úspor tak na pár bochníků chleba. Za týden by za to nešlo koupit kvůli inflaci ani těch pár bochníků.

Kuchyně místních Čechů se už hodně přizpůsobila místním zvyklostem, ale na škodu to určitě není – zelný salát paní Lankamerové a vajíčka s několika přílohami jsou vynikající! Před jídlem samozřejmě musí být vodka samohonka – alespoň „čaročka“, což je pořádný panák.

Bohemka

Z Mikolajevky jedu do další vesnice, na které je její souvislost s Čechy patrná už z názvu – Bohemka. Cesta vlakem trvá několik hodin, a když druhý den přijíždím do nejbližší stanice Vradijivky, rozhodně nemám ještě vyhráno. Na autobus přímo do Bohemky bych musel čekat dva dny, ale prodavačka jízdenek na nádraží mi domlouvá svezení jiným autobusem. Ten jede sice do Oděsy, ale řidič mě vysadí v Mikolajevce, odkud už to do Bohemky není ani deset kilometrů.
Je neděle, a proto když se ptám na Čechy, všichni mě posílají rovnou do kostela. Říkám si, že tam zajdu a až bude po mši, tak se k někomu přidám a zeptám se co a jak. Jenže v kostele to bylo trochu jinak, než jsem očekával. Hned jak jsem otevřel dveře a vkročil do kostela, všichni zmlkli a celý kostel se otočil právě na mě. Snažím se ukrýt někde v koutku, ale farář už na mě ukazuje a musím pěkně dopředu.
Češi se v Bohemce hlásí k reformovanému vyznání a bohoslužba není vázána přísnou liturgií. Právě předseda českého spolku a předseda místního kolchozu v jedné osobě – pan Hart – vypráví o setkání všech českých spolků na Ukrajině, ze kterého se právě vrátil. Po bohoslužbě mě zvou Hartovi k sobě na oběd. Máme maso naložené v ropě, říká paní Hartová. Trochu jsem znejistěl a raději se ptám ještě jednou, zda ta ropa je doopravdická ropa. No jistě, právě v ropě maso uleží nejlíp, vysvětluje paní Hartová. Naštěstí si můžu za chvíli oddechnout – z ropy se vyklubala výborná omáčka z vína. Vínem je Bohemka vyhlášená a české víno znají i ve Vradijivce. Při návštěvě místního faráře – pana Jančíka – také dostávám skleničku nazlátlého nápoje, ale dlouho si při víně povídat nemůžeme. Pan farář totiž vede odpoledne ještě nedělní školu. Chodí do ní nejen místní děti, ale i děti z města, jejichž čeští rodiče v Bohemce tráví aspoň prázdniny. Život ve městě je až příliš lákavý, ale příbuzných na vesnici si všichni považují. Ukrajinská vesnice zásobuje město. Po rozpadu Sovětského svazu, kdy výrazně poklesla životní úroveň, se většina obyvatel vydala cestou samozásobení. Vyrábí si vlastní máslo, vaří sýr a dokonce si umí udělat i bonbóny pro děti.
Díky nedělní škole se děti vzdělávají v náboženství, ale také v českém jazyce. V Bohemce je základní škola, kde se znovu vyučuje čeština, i když jen dvě hodiny týdně formou „fakultativu“ – volitelného předmětu.

V Bohemce je ze všech českých vesnic krajanský život asi nejživější. Možná je to i tím, že kromě národnostního uvědomování je tady i soudržnost náboženská. Za pomoci církve z Čech si krajané postavili v Bohemce vlastní kostel. Švagrová pana Harta, která je malířka, vyzdobila stěny kostela biblickými citáty vyvedenými ve švabachu, další krajané vyrobili nábytek, jiní pomohli s kovářskými pracemi. Češi se v Bohemce nestarají jen o kostel – ve vesnici je zavedený plyn, vodovod a dokonce jsou zde i chodníky! To ocení každý, hlavně když prší.
Někdy se sousedé večer sejdou na kus řeči a pak se vypráví. Důležité jsou hospodářské záležitosti – zda jsou už poprskané bulvy proti žuce (postříkané brambory proti mandelince), probírají se návštěvy českých příbuzných v Čechách, na Ukrajině, ale třeba i v Moldávii a řeč přijde i na životní vzpomínky, například z války. Příběhy, které si přivezli předkové dnešních krajanů ještě z Čech, zůstávají i po více než století pořád živé.
Bohemka byla založena jinak, než Mikolajevka. Pět českých rodin, které byly na nejrůznějších místech carského Ruska, se domluvilo a v roce 1905 zde Češi založili novou vesnici, protože tady byla možnost zakoupení půdy, takže už nemuseli hospodařit jen na pronajatých pozemcích. První obyvatele Bohemky připomíná i památník uprostřed vesnice.
I když počet krajanů na Ukrajině v současnosti spíše stále klesá a v některých vesnicích je už jasné, že pro nastupující generaci bude čeština cizím jazykem, přesto se na některých místech znovu obnovuje výuka českého jazyka a posiluje české uvědomění. Pomoc krajanům, ať formou výuky češtiny nebo poskytováním českých knih a učebnic má určitě smysl. Obdarování a obohacení je v tomto případě oboustranné a vzájemné, protože pro nás to představuje i obohacení naší vlastní kultury.


Petr KOKAISL Příběh českých kolonistů. Lidé a Země Roč. 54, č. 9 (2005/09), s. 36-41. ISSN 0024-2896. Další dostupnost: ZDE

Scroll left
 • Nejstraší stavení v Nikolajevce - u Šimků width:340;;height:480
 • Nikolajevka - muzeum width:640;;height:427
 • Nikolajevka - muzeum (věci, které si přivezli osadníci z Čech) width:640;;height:427
 • Nikolajevka - muzeum width:640;;height:427
 • Nikolajevka - památník obětem 2. světové války width:640;;height:427
 • Nikolajevka - památník obětem 2. světové války width:640;;height:427
 • Nikolajevka - památník obětem 2. světové války width:640;;height:427
 • Nikolajevka - škola a pan Lankamr s vnuky width:640;;height:427
 • Nikolajevka width:525;;height:480
 • Bohemka width:320;;height:480
 • Hřbitov v Bohemce width:640;;height:427
 • Kostel v Bohemce width:320;;height:480
 • Kostel v Bohemce width:320;;height:480
 • Kostel v Bohemce width:640;;height:427
 • Bohemka - doma u Hurtů width:320;;height:480
 • Bohemka - doma u Hurtů width:640;;height:427
 • Bohemka - práce u kostela width:640;;height:427
 • Bohemka - škola width:640;;height:427
 • Bohemka width:640;;height:427
 • Bohemka width:640;;height:427
 • Bohemka width:640;;height:427
 • Ludvík Hurt s rodinou v Bohemce width:640;;height:427
 • Památník obětem 2. světové války v Bohemce width:320;;height:480
 • Památník prvním obyvatelům Bohemky (pět rodin, někteří přišli z jiných míst Ukrajiny, jiní až z Altaje) width:320;;height:480
 • Oděsa - s Vladimirem a Olegem width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa - s panem Vladimirem Jelínkem width:640;;height:427
 • Oděsa - schody (film Křižník Potěmkin) width:640;;height:427
 • Oděsa - u Jelínků width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa width:640;;height:427
 • Oděsa width:320;;height:480
Scroll right