Pomáci v Bulharsku 2011

Pestrá Evropa 2011

Pomáci tvoří v Bulharsku druhou početně největší muslimskou menšinu. Ačkoli žijí v Bulharsku, mluví bulharsky a považují se za Bulhary, ostatní Bulhaři je kvůli muslimské víře mezi sebe zcela nepřijímají. Turci je mezi sebe také nepřijímají, protože mluví bulharsky a turecky se nedorozumí. Pomáci v Bulharsku se původem významně liší od menšiny turecké. Zatímco Turci v Bulharsku jsou potomci Turků, kteří se stěhovali na území dnešního Bulharska během osmanských časů, Pomáci jsou potomci Bulharů, kteří z různých důvodů konvertovali k islámu, ať již přinucením ze strany osmanských autorit, či dobrovolně. Pomáky je tedy těžké zařadit do určité skupiny a i jejich vlastní názory na zařazení se různí.
Větší část Pomáků (asi 80 %) žije v západní a střední části pohoří Rodopy a na jihu Bulharska, kde tvoří až na malé výjimky kompaktní osídlení. Obyvatelstvo ve městech a vesnicích je smíšené. Bulhaři, Turci, Pomáci, všichni žijí pospolu, ve většině případů žádná velká rivalita mezi skupinami není. Existují zde ale i čistě pomácké vesnice, které jsou obzvláště malebné.

Pro poznání typického pomáckého místa je dobré se vydat do Draginova nedaleko Velingradu. Draginovo patří mezi menší města s cca 5000 obyvateli, kde převážnou většinu tvoří právě Pomáci. Jedná se o městečko sjedinečnou atmosférou, kde jsou cizinci velkou atrakcí. Ženy v pestrých šátcích a jednobarevných kabátcích klábosí na náměstí poblíž mešity, pracují na malých polích a pasou dobytek. Muži se ve vesnici během dne často nezdržovali, protože většina z nich musí dojíždět za prací. I v další ryze pomácké vesničce Avramovo, kde také na cizince nejsou vůbec zvyklí, jsme se nakonec setkaly s velkou pohostinností.

Ačkoli je Korán pro Pomáky nejdůležitější knihou, Koránu nerozumí. Pomáci mluví bulharsky, části Koránu se děti v dětství učí nazpaměť, avšak jazyku knihy nerozumí. Co se týká docházky domáckých dětí do škol, školy které by byly vyhrazeny vyloženě pro Pomáky, neexistují. Stejně tak je to zde i s politickým životem, politické strany či jiná pomácká politická seskupení nejsou.

pomaci-bulharsko1
pomaci-bulharsko2
pomaci-bulharsko3
pomaci-bulharsko4
pomaci-bulharsko5
pomaci-bulharsko6
 

pomaci-bulharsko7
pomaci-bulharsko8
pomaci-bulharsko9
pomaci-bulharsko10
pomaci-bulharsko11
pomaci-bulharsko12
 

pomaci-bulharsko13
pomaci-bulharsko14
pomaci-bulharsko15
pomaci-bulharsko16
 


Pestrá Evropa 2011
Pomáci v Bulharsku

Na hlavní stránku

Pavla Harmáčková, Petra Kváčová, Markéta Šanderová

Vytvořeno: jAlbum 9