Němci v Maďarsku

Pestrá Evropa 2010

Němci – Švábové – žijí na území Maďarska po mnoho generací. Zmínky o jejich příchodu máme už od 10. století a v 15. století už byla v některých oblastech převážná část měšťanů německého původu – tito měšťané se zasloužili o rychlý rozvoj měst. V 18. století přišla do Uher další vlna Němců, kteří pozvedli zemědělství a průmysl v zemi zničené po turecké okupaci. Naprostá většina příchozích Němců patřila mezi sedláky, kteří se měli postarat o znovuosídlení a měli znovu začít obdělávat zpustošenou zemědělskou půdu, další patřili mezi řemeslníky a obchodníky. V současné době najdeme Němce převážně podél Dunaje a severně od jezera Balaton.
Starší generace Němců má dvojí identitu: za svůj mateřský jazyk považuje němčinu (švábštinu) a Maďarsko za svou rodnou zemi. Většina mladých ovšem německy nebo švábsky nemluví, ve většině případů se naučili spisovnou němčinu až ve škole. Jedná se ale o němčinu, která se od švábštiny diametrálně liší. Tito lidé se už cítí být pouze Maďary, i když se ke svým německým předkům hrdě hlásí.

madarsko1
madarsko2
madarsko3
madarsko4
madarsko5
madarsko6
 

madarsko7
 


Pestrá Evropa 2011
Němci v Maďarsku

Na hlavní stránku

Vytvořeno: jAlbum 9