Němci v Dánsku

Pestrá Evropa 2011

Německá obec byla založena roku 1920 na základě lidového hlasování. Němci se v Dánsku soustřeďují v Severním Schleswigu a zahrnují kolem 15 000 z celkového množství 250 000 obyvatel, což představuje asi 6% v tomto regionu. Šlesvicko se nachází na jihu Jutského poloostrova u německo dánských hranic. Němci se zde soustřeďují v městečkách Tinglev (něm. Tingleff), Aabenraa (Apenrade) a Haderslev (Hadersleben) a v jejich okolí.
Tato německá minorita udržuje vlastní školky, školy, knihovny, kostel. Vydávají vlastní noviny, nabízí mnoho sportovních aktivit a sportovních klubů. Německou minoritu zastupuje Šlesvická politická strana, která je reprezentována v Kodani. Členové německé minority se považují za dánské občany s německou identitou. Německý jazyk je pro ně významný, v němčině se vyučuje většina předmětů, ale například o přestávce už mluví dánsky. Nemají žádné tradiční zvyky, pokrmy či tance. Nijak obzvlášť se neodlišují od Dánů, tak to cítí minorita i Dánové.

nemci-dansko-ondrackova1
nemci-dansko-ondrackova2
nemci-dansko-ondrackova3
nemci-dansko-ondrackova4
 


Pestrá Evropa 2011
Němci v Dánsku

Na hlavní stránku

Vytvořeno: jAlbum 9