Pestrá EvropaLotrinsko 2012

Lenka Šedinová

Lotrinsko (francouzsky Lorraine, německy Lothringen) je region rozprostírající se na severovýchodě Francie. Historie tohoto regionu se začala utvářet kolem roku 843, kdy došlo k rozdělení francké říše Verdunskou smlouvou. V průběhu dějin patřilo toto území střídavě Francii a Německu. Po skončení 2. světové války bylo Lotrinsko připojeno k Francii a tak je tomu dodnes.

Kdysi zde bývala dominantním jazykem němčina, a to i v době, kdy Lotrinsko již politicky příslušelo Francii. Dnes je situace na území Francie zcela opačná, Francouzi jsou hrdým národem a jen neradi jsou srovnáváni či jen spojováni s Německem a německou kulturou. Ale v Lotrinsku tomu tak není - místní obyvatelé jsou podle jejich vlastních slov Lotrinčané, tedy ani Francouzi ani Němci. Nemůžeme s určitostí říci, že se na tomto území jedná o německou minoritu, spíše se jedná o velmi specifické území se specifickým obyvatelstvem.

Je všeobecně známo, že se Francouzi neradi učí cizí jazyky, u mladší generace se ale tato situace rozhodně vyvíjí dobrým směrem, bez potíží se lze seznámit s anglicky mluvícími jedinci a překvapivě se mnoho mladých Francouzů učí také německy. Není zde pochyb o tom, že i dnes v Lotrinsku nějaké citové pouto k německé kultuře je.

Snaha o udržení dvojjazyčnosti v této oblasti je zajištěna poměrně kvalitně, i když pouze v malém rozsahu. Je třeba říci, že vymizení němčiny a německé kultury v Lotrinsku je jen výsledek procesu života několika generací a tento proces je do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný.

1
2
2bmp
3
4bmp
5
6
7
8
9
10
11
12bmp
13bmp