Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Ukrajinci v Rumunsku

Ukrajinci v Rumunsku

Petr Kokaisl

Ukrajinské etnikum v Rumunsku tvoří tři rozdílné, teritoriálně oddělené skupiny. Nejpočetnější z nich žije na severu země v Maramureši a Suceavě a v rámci ní se vyděluje skupina Huculů. Jedná se o přesah autochtonního obyvatelstva karpatské části Ukrajiny. V důsledku historických změn hranic tak žijí na území dnešního Rumunska Ukrajinci a na ukrajinské straně hranice žije zase menšina Rumunů.

mapa

Druhou nejpočetnější skupinou tvoří Ukrajinci v Banátu – pro tuto populaci bývá užíváno i názvu Rusíni. Mezi ukrajinské obce v Banátu je možné zařadit Copăcele, Zorile, Sălbăgelu Nou a Cornuțel (okres Caraș-Severin) a Soca, Pogănești, Știuca, Dragomirești (okres Timiș).

Poslední (a nejmenší) osobitou ukrajinskou skupinu tvoří drobné skupiny v dunajské deltě v Tulcea (v Tulče). Na rozdíl od Rusů, kteří také žijí v této oblasti, se jedná o potomky kozáků ze Záporoží, kteří se sem přistěhovali na konci 18. století.

Počet rumunských Ukrajinců je možné označit, přes určitý pokles, za relativně stabilní.

graf

Do roku 1948 patřila většina Ukrajinců v Rumunsku do řeckokatolické církve (31 řeckokatolických farností s 41 kostely a 40 000 věřících). Po jejím zrušení přešli (přes počáteční odpor, kdy bylo mnoho kněží i věřících odsouzeno k mnohaletému vězení) její představitelé i s věřícími do rumunské pravoslavné církve. V rámci rumunského pravoslavného patriarchátu ovšem ukrajinští věřící disponovali vlastním vikariátem.

Během komunistického režimu byly v roce 1963 zrušeny ukrajinské školy, a tak ukrajinské kostely zůstaly jedinými veřejnými institucemi, ve kterých se používala ukrajinština.

Řeckokatolický ukrajinský vikariát v Rumunsku byl obnoven až v roce 1996.

Dnes už ovšem řeckokatolíci tvoří mezi Ukrajinci v Rumunsku menšinu (zhruba 14 000 osob), ostatní (přibližně 37 000 osob) patří do rumunské pravoslavné církve (Pravoslavný ukrajinský vikariát).

Ukrajinci v Rumunsku si uchovali i původní (pravoslavné) slavení Vánoc. I když je většina Ukrajinců pravoslavných a pravoslavní jsou i Rumuni, církevní kalendář se odlišuje. Rumunská pravoslavná církev se řídí gregoriánským kalendářem a Vánoce tak slaví 24. a 25. prosince (což je u pravoslavných křesťanů spíše neobvyklé). Pravoslavní Ukrajinci se naproti tomu řídí juliánským kalendářem a Vánoce slaví až v lednu. Oficiální liturgický kalendář řeckokatolíků v Rumunsku je pak téměř shodný s liturgickým kalendářem římských katolíků.

Kostel zůstává v některých vesnicích důležitým prostředkem uchování ukrajinského jazyka. Ne všichni duchovní ukrajinského vikariátu v Rumunsku ovšem vedou bohoslužby v ukrajinštině, ale i zde se začíná objevovat stále více rumunština. Přesto i tito kněží mohou mít velice silné povědomí příslušnosti k ukrajinskému etniku a snaží se ve svých farnostech křísit původní ukrajinské zvyky, jakými jsou například Betlémské divadelní hry nebo velikonoční zdobení kraslic – pysanek.

Přestože Ukrajinci v Rumunsku tvoří souvislé osídlení a ve 27 obcí tvoří absolutní většinu, ne všichni vidí vlastní budoucnost a zachování ukrajinských specifik v růžových barvách. Vše záleží na nastupující generaci – a tady může být právě kámen úrazu. Zatímco příslušníci starší a střední generace mezi sebou zcela běžně mluví ukrajinsky, u dětí už to rozhodně není tak samozřejmé. Dokonce i v některých vesnicích, kde se k ukrajinské národnosti hlásí přes 90 % obyvatel a jsou zde i ukrajinské školy, děti mezi sebou mluví mnohem více a častěji rumunsky než ukrajinsky.

Hlavním atributem ukrajinské národnosti tak přestává být specifický jazyk – ukrajinština s částečnou odlišností a některými starobylými výrazy ve srovnání se spisovnou ukrajinštinou na Ukrajině. Důležitějším prvkem začíná být historické povědomí – mnoho Ukrajinců se jednoznačně považuje za Ukrajince, i když ukrajinštinu nepoužívají, ale jsou si velice dobře vědomi svého odlišného původu.

Dělení na další skupiny (Rusíni, Huculové) má už také velmi malý význam – přestože se některé vesnice doposud označují jako rusínské, většina obyvatel se považuje prvotně za Ukrajince a nedokáže určit zásadnější odlišnosti mezi Rusíny a Ukrajinci. 
 
7469 Krasna
7472 Krasna
7473 Krasna
7474 Krasna
7476 Krasna
7482 Ukrajinská škola v obci Krasna
7483 Ukrajinská škola v obci Krasna
7484 Krasna
7487 Krasna
7488 Na faře s pravoslavným farářem (Krasna)
7489 Smažené ryby s kukuřičnou kaší (kuljaša). Rumuni vaří podobnou kaši (mamalyga)
7491
7493 Farářova rodina (Krasna)
Vánoční divadlo v obci Krasna (Crasna Viseului)
Vánoční divadlo v obci Krasna (Crasna Viseului)
7494 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7495 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7498 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7499 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7500 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7501 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7502 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7503 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
7504 Ruskova (obec s 94  procenty Ukrajinců)
 
Previous page Next page
Pestrá Evropa 2017